Nazwa pożyczkobiorcy: Get Smarter Sp. z o.o.

Przedmiot przedsięwzięcia: „Stworzenie płatnej platformy zdobywania wiedzy – Get Smarter”

Innowacyjne przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu systemowego „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji” w ramach osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

Pożyczki udzielane z Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Adresy internetowe:
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.parp.gov.pl

Kontakt z zespołem:
Elzbieta Zielinska – elzbieta.zielinska@getsmarter.eu